Smartphone Study – RS

INVENT ISTRAŽIVANJE PUBLIKE PUTEM PAMETNIH TELEFONA – steknite uvid u svoje iskustvo kulturne participacije!

 Čime se bavi ovo istraživanje?
INVENT Smartphone studija bavi se time kako ljudi dolaze u kontakt sa kulturom u svom svakodnevnom životu i kako je doživljavaju. Zainteresovani smo da saznamo više o svakodnevnim kulturnim aktivnostima ljudi i kako one utiču na blagostanje i društvenu koheziju. Kultura je široko definisana i može biti: muzika, televizija, knjige, hrana, izlasci, hobi, sport, moda, igre, itd.

Šta ono podrazumeva?
Poslaćemo vam kratka pitanja do 4 puta dnevno u periodu od nedelju dana (7 dana) putem vašeg pametnog telefona. Pitanja koja ćete dobiti su veoma kratka (trebaće vam otprilike 1 minut da ih popunite). Pitanja će se odnositi na vaše iskustvo ili raspoloženje u tom trenutku i o aktivnostima ili razgovorima u vezi sa kulturom u kojima ste možda učestvovali u tom vremenskom periodu.

Preuzmite aplikaciju i prijavite se za studiju koristeći kod my464, i pratite uputstva, a aplikacija će se pobrinuti za ostalo. Pokušajte da odgovorite na što više pitanja koja vam dolaze putem obaveštenja (notifikacija). Naravno, u redu je ako povremeno propustite signal kada niste dostupni.

Zašto biste učestvovali?

  • Dobijate uvid u sopstvene kulturne navike, prakse i učešće. Verujemo da ćete i sami biti iznenađeni vašim kulturnim navikama! Aplikacija vam omogućava da vidite šta ste radili.
  • Bićete deo stotina građana širom Evrope koji nam pomažu da steknemo pravo razumevanje odozdo ka gore o tome kako ljudi iz svih sfera društva doživljavaju kulturu u svakodnevnom životu.
  • Rezultati studije će se koristiti kao ulazne informacije za kreiranje kulturne politike koja osluškuje ono što građani smatraju važnim.
  • Aplikacija nema komercijalne ciljeve (razvili su je istraživači), ne instalira kolačiće i možete je lako ukloniti nakon učešća u studiji.

Neophodni koraci

  1. Besplatno preuzmite aplikaciju “M-path researcher” iz Apple ili Android prodavnica aplikacija
  2. Pratite uputstva za instalaciju sa desne strane ove stranice
  3. Popunite sledeći kod studije u koraku 5: my464

Ako želite da saznate više o istraživanju, možete pronaći detaljne informacije na desnom delu ove stranice.

Kontakt

Nadamo se da smo podstakli vaše interesovanje i da ćete učestvovati u anketi! Za pitanja ili komentare kontaktirajte dr Gorana Tomku (gotomka@gmail.com).